TÈCNIC/A DE SUPORT DEL PROJECTE TRACES / TÉCNICO/A DE SOPORTE DEL PROYECTO TRACES / RESEARCH TECHNICIAN FOR THE TRACES PROJECT (ref. 24-005-28802)

Personal information

Application information

Questions

Has treballat prèviament al CREAF? *
Tens un grau en Biologia, Ciències Forestals, Ciències Ambientals o equivalent? *
Tens entusiasme pel treball de camp en ecologia? *
Tens disposició per viatjar i passar la nit quan el mostreig ho requereixi? *
Tens carnet de conduir B1? *